Aan de slag met je schoolplein met Project Speelplaats! (11-7-2018)
nieuwsimage

Het zal u niet ontgaan zijn dat er de laatste tijd veel aandacht is voor buiten spelen en bewegen op de speelplaats en de positieve effecten van leren in het groen. Nu wilt u hier als schoolbestuur graag mee aan de slag, maar waar te beginnen…. Speeltuinwerk Lim...

Terugblik op de Kennisdag Participatie (6-25-2018)
nieuwsimage

"En wat vinden de burgers ervan?" Op donderdag 7 juni jl. werd de jaarlijks Kennisdag Participatie voor gemeenten georganiseerd. Een dag bedoeld voor beleidsmedewerkers, wethouders, participatiemedewerkers, kernenregisseurs, wijkregisseurs en alle andere geïnteres...

Freerunning 27 mei in Neer: kom inspiratie opdoen! (4-23-2018)
nieuwsimage

Wat is freerunning? En wat kan ik ermee als speeltuin, gemeente, schoolpleincommissie of burgerinitiatief? Deze vragen worden beantwoord tijdens de inspiratiebijeenkomst op zondag 27 mei  aanstaande. Naast een presentatie over de sport/manier van bewegen door de st...

L1 nieuws (4-23-2018)
nieuwsimage

L1 nieuws: "Kinderen spelen nog maar nauwelijks buiten". Gelukkig vinden speeltuinverenigingen en buurtinitiatieven dit wel belangrijk!!!

Werk aan de winkel voor speeltuinen: De AVG wordt van kracht (4-18-2018)
nieuwsimage

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is een verordening die door de Europese Unie (EU) is vastgesteld. Hij regelt een aspect van het recht op privacy, namelijk de bescherming van persoonsgegevens en gaat in op 25 mei 2018. Deze AVG vervangt per die datum de...

Speeltuinwerk Limburg
Munsterstraat 61
6041 GA Roermond
T: 0475-310233
E: info@speeltuinwerklimburg.nl

Vind ons ook op:
Speeltuinwerk Limburg op Facebook Speeltuinwerk Limburg op Twitter