Buitenactiviteit Kinder Opvang Kerkrade

Naar Buiten met de Spruiten (kinderopvang)

 • doelstelling

  Onder het motto Naar Buiten met de Spruiten liepen leidsters en kinderen van Kinderopvang Kerkrade mee in de carnavalsoptocht van hun gemeente in februari 2014. En niet zomaar: buiten spelen was één van de speerpunten in hun pedagogisch beleid voor 2014.

  En het is niet bij de optocht gebleven. Met een grote portie inzet en overtuiging startten directie en medewerkers aan de uitdaging om elk kind, elke dag buiten zijn te gunnen. Ze riepen daarbij de hulp in van Speeltuinwerk Limburg om samen het belang, maar ook de werkelijke uitvoering bij de leidsters voor elkaar te krijgen. SpeL stapte het traject in: natuurlijk om het buiten spelen een basis te geven bij KOK, maar zeker ook om te bekijken of de door hen ontwikkelde aanpak werkt voor kinderopvangorganisaties. Samen leren en uitproberen. Het jaar is nog niet om (en gaat wellicht qua buitenspelen ook het moeilijkste seizoen in), maar we zijn nu al trots op de prestaties van alle leidsters en locatiemanagers van KOK. En boven alles op de kinderen!!!

 • betrokkenen

  Kinderopvang Kerkrade (www.kinderopvangkerkrade.nl ) heeft in Kerkrade een groot aantal opvanglocaties voor kinderen tussen 0 en 12 jaar. "Hun" kinderen worden opgevangen op leuke en speelbare locaties door heel Kerkrade, waarbij ouders echt een keur aan mogelijkheden hebben qua ligging, sfeer en flexibiliteit. 

 • wensen

  Naar buiten met de spruiten was het motto vanuit KOK in 2014. Speeltuinwerk Limburg probeert in al haar uitingen mee te geven dat buiten spelen en bewegen voor iedereen is: elk kind, elke dag.

  Die combinatie maakte de wens compleet:

  - buiten spelen is goed en daarmee belangrijk (op velerlei vlakken)

  - buiten spelen als onderdeel van de pedagogische basis van het beleid in de kinderopvang

  - veel ouders hadden de wens om meer buitenspel toe te voegen aan de opvang van hun kind

  - elk kind, elke dag geldt voor iedereen, dus ook in de kinderopvang

 • financiën

  Kinderopvang is een kostbare aangelegenheid. Daar bedoelen we mee dat het ouders zeker geld kost, maar net zo goed dat het belang van kwalitatief goede opvang een kostbaar bezit is voor kind en ouder. Buiten spelen opnemen in het programma verandert de kosten niet, maar de kwaliteit wel. Kortom: het kost de ouders geen extra geld of inzet en komt het kind ten goede.

  Speeltuinwerk Limburg heeft in de grootte van dit project haar inzet als pilotproject vorm gegeven. Onze provinciale subsidie maakt het op die manier mogelijk een degelijk programma op te stellen dat toepasbaar mag zijn bij veel meer (Limburgse) kinderopvangorganisaties. En daar werken we immers voor: buiten spelen!

 • werk in uitvoering

  Bij dit project draagt de hoofdstuktitel wel echt de lading: elke dag buiten spelen is voor veel ouders in de thuissituatie al een hele opgave, maar in de opvang des te meer.

  Je hebt te maken met kinderen in wisselende leeftijdsgroepen en met wisselende dagritmes. Daarbij is er natuurlijk niet voor elk kind een aparte begeleider beschikbaar. Een motto als het onze "elk kind, elke dag" is dan ook niet zomaar een klusje, maar een opdracht die je goed moet doordenken en plannen.

  Buiten zijn kent vele vormen: voor de allerkleinsten wordt het slaapje verplaatst naar een buiten bedje (lutje potje), je kunt met de bolderwagen een boodschap gaan doen of een brief posten, buiten voorlezen of aan de picknicktafel het fruit of koekje eten. Maar werkelijk pedagogische doelen naar buiten verplaatsen, aangepast op leeftijd en ontwikkeling van elk kind, da’s een stap erbij. Gelukkig blijken veel pedagogisch medewerksters (juffies) prima in staat die slag te maken. Vooral de eerste keer kost de denkstap even wat extra energie omdat je creatief moet omgaan met wat er kan in de buitenomgeving én wat tegelijk past in je groepsritme. Maar hoe vaker je “omdenkt” hoe gemakkelijker het wordt.


  En natuurlijk: de zomerse maanden zijn een prima start voor de buiten activiteiten. Hoewel de kinderopvang ook daarin actief moet bewegen met schaduwdoeken, petjes en anti-zonnebrandcrème. Maar bedenk de herfst en de winter er eens bij. Elk kind, elke dag betekent dan dat je al meteen rekening mag gaan houden met ruim 12 paar laarsjes en jasjes – droog aan, nat weer uit- of skipakken, sjaaltjes, mutsen en wanten. Gelukkig is zelfstandig aan en uittrekken van kledingstukken een pedagogisch doel op zichzelf. Steeds meer locaties hebben dan ook een kledingbak, met extra laarsjes, winterspullen. Maar ook in grote maten: immers ook leidsters gaan elke dag mee de buitenlucht in. 

 • communicatie

  Kinderopvang Kerkrade heeft gekozen voor een interne en een klantgerichte communicatie. Na een presentatie aan de locatiemanagers door Speeltuinwerk Limburg om zo meer basis te geven aan hun overtuigingen over buitenspelen, zijn we verder gegaan met afspraken die vooral de werkvloer betroffen. Hoe pak je ’t spelen zelf aan. Wat zijn je drempels, wat is je motivatie. Wat vertel je kind en ouders hierover.

  Die laatste communicatie is natuurlijk erg belangrijk: hoewel bij veel ouders de wens voor meer buitenspelen al bestond, is de werkelijke stap nog wel iets dat in goed overleg mag gebeuren. Kledingwensen zijn daarin een starter, maar toestemming voor een buitenbedje even zo goed.

  Op de eigen systemen van overdracht naar ouders zijn deze zaken goed ondergebracht. Ook social media is actief ingezet. Vanuit Speeltuinwerk Limburg konden we de vele activiteiten in de buitenlucht prima meevolgen en met ons vele anderen die er naar verwachting net zo enthousiast over konden zijn als wij. Dat creëert naast kleurrijke berichtgeving ook een voorbeeld, een inspiratie.

  Via nieuwsbrieven  (nieuwsbrief voorjaar en nieuwsbrief najaar)en een ouderavond over het onderwerp worden ouders niet alleen gemotiveerd, maar zeker ook geïnspireerd en bewust gemaakt van een onderdeel dat ook thuis deel mag zijn van de opvoeding. Kinderopvang Kerkrade heeft een prettige wijze van communicatie daarin gevonden en dat maakt ’t mogelijk het enthousiasme te delen.

 • samenwerking

  Kinderopvang Kerkrade heeft voor de vormgeving van haar speerpunt contact gelegd met Speeltuinwerk Limburg. Speeltuinwerk Limburg heeft het op zich genomen basis te geven aan de goede ideeën die reeds bestonden over buiten spelen. Zo is de motivatie niet alleen gestoeld op goed doen, maar ook basale wensen voor pedagogische ontwikkeling.

  Alle opvanglocaties zijn bezocht om zo “on the job” mee te kunnen kijken naar de buiten ruimte, het buitenspeelgoed aanbod, maar ook te bespreken welke drempels leidsters ervaren om hun “spruiten naar buiten” te laten gaan. Waar mogelijk hebben we hier samen een oplossing voor gezocht.

  Uiteindelijk is gebleken dat een stevige ondergrond en een dosis motivatie voldoende was om de werkelijke praktijk te beïnvloeden. We blijven dit samen monitoren in de herfst en winter weken, hoewel de verwachting niet is dat dit af zal laten, doch misschien andere motivatie nodig mag zijn.

  De ouderavond waarin ouders gelijke informatie en motivatie zal worden aangeboden, hoort ook in de samenwerking. Immers, zij zijn de belangrijkste mensen in het leven van de “klant” van KOK.

  E.e.a. is vormgegeven als een pilotproject, met heldere stappen en een ingebouwd evaluatietraject.