Maatschappelijk Netwerk Limburg (vindbaarheid maatschappelijke organisaties)

 • doelstelling

  Voor een verbeterde vindbaarheid van de maatschappelijke organisaties die Limburg rijk is, is een website opgezet. Het initiatief voor een dergelijke website heeft veel voorlopers en ideeën gekend, maar de werkelijk vormgeving is nu op deze website tot uiting gekomen.
  Doel is daarbij dat de maatschappelijke organisaties die nog geen internetvindbaarheid hadden, zich kunnen presenteren. Overigens zijn alle partijen momenteel betrokken en dat maat het tweede doel: elkaar vinden als maatschappelijke organisaties een mogelijkheid. Als laatste, maar zeker niet onbelangrijkste doel is de vindbaarheid van individuele organisaties, maar ook de vindbaarheid als groep van maatschappelijke ondersteuners van belang. Zo kun je provinciaal, regionaal én lokaal vinden en gevonden worden. Een heel waardevolle toevoeging aan de werkzaamheden.

 • betrokkenen

  Alle maatschappelijke organisaties die als zodanig door de provincie zijn genoemd (en gesubsidieerd) zijn in dit digitale netwerk vertegenwoordigd.

 • wensen

  .

 • financiën

  Afgelopen jaar is het netwerk digitaal gestart. Dit is gebeurt door fondsen die daartoe wilden bijdragen. De overgrote bijdrage is daarbij geleverd door de Provincie Limburg. Als bestuursorgaan wil zij graag dat vindbaarheid breed verspreid is. Vanaf komend jaar zal het initiatief op eigen benen moeten staan. Wens van veel maatschappelijke organisaties is dat te doen zonder puur commerciële ondergrond, maar juist door financiering door mensen en organisaties die het Maatschappelijk netwerk Limburg een warm hart toedragen. Daarbij kan gedacht worden aan scholen, gemeenten, etc. Naar alle waarschijnlijkheid zal die ondersteuning niet volstaan voor het geheel aan kosten; de deelnemende partijen zullen elk een deel van de kosten op moeten brengen, willen we dit initiatief levend kunnen houden.

 • werk in uitvoering

  Doordat sponsoren in een vroeg stadium zijn benaderd, was er al snel vraag naar het werkelijk zichtbaar zijn van de site en actieve deelname van de organisaties. Gezien het belang van sponsoring voor het voortbestaan, is die keus ook gemaakt door de initiatiefnemers. Dat betekent dat er omtrent de werkelijke invulling (en in de eerste maanden ook vulling) van de website nog wel wat te wensen overbleef. Ook omdat zaken omwille van een financieel bijbehorend plaatje, niet meekonden in de eerste opzet. Overigens draait de site op gebied van informatievoorziening uitstekend. Er is altijd plek voor beter, maar de basis is gelegd en is een uitvoering die haar vruchten nu reeds afwerpt. Kortom: reeds in deze fase is er succes geboekt.

 • communicatie

  Na de training aangaande het gebruik die de deelnemers mochten volgen, is de communicatie veelal digitaal. Zowel intern tussen organisaties, als extern: inherent aan de keus voor het digitale.