Week van de Opvoeding

Jouw bijdrage aan de WvdO

Het is belangrijk om ook als vrijwilliger(steam) mee te doen in de Week van de Opvoeding. Meedoen is goed voor de jeugd in je buurt, maar zeker ook voor je organisatie. Je komt in beeld bij nieuwe bezoekers, vrijwilligers en bij je wijk, buurt of gemeente. 

Opvoeden is iets dat gebeurt waar je bent, leeft, woont. En niet alleen door ouders en professionals, maar vooral ook door de mensen om je heen. Daar horen vrijwilligers in het jeugdwerk dubbel en dwars bij. En meedoen kan nu gemakkelijk! Geef je op en doe mee!

Speeltuinwerk Limburg werkt samen met Jeugdwerk Limburg, IVN Limburg, Scouting Limburg en JongNL Limburg om de Week van de Opvoeding succesvol te laten zijn.

Ook dit jaar vindt weer de Week van de Opvoeding plaats. En wel van maandag 2 tot en met zondag 8 oktober. Het thema is ‘Buiten de lijntjes’.

Waarom deze week ?
Het opvoeden van kinderen en jongeren is belangrijk, maar soms best moeilijk. Daarom staat deze hele week in het teken van opvoeden. Iedereen die bij de opvoeding van jeugd betrokken is staat er niet alleen voor. Dit heeft zowel betrekking op de ouders, professionals als ook de vrijwilligers die met jeugd werken. Ieder heeft daar zijn eigen rol en verantwoordelijkheid in.
De week van de opvoeding draait om ontmoeting en uitwisseling tussen opvoeders.

Door en voor wie ?
De Week van de Opvoeding is van en voor iedereen die zich bezighoudt met opvoeden. Iedereen kan meedoen aan de Week van de Opvoeding door zelf een activiteit te organiseren of een activiteit te bezoeken. Ouders, kinderen, tieners, jongeren, scholen, kinderopvang, verenigingen, buurthuizen, speeltuinen, gemeenten en dus ook jeugdwerkorganisaties. Iedereen is van harte welkom. Alles is mogelijk. Bijvoorbeeld een voorleeswedstrijd, een opvoedspel, een workshop filosoferen met kinderen of een lezing over positief opvoeden.

‘Buiten de lijntjes’
Opvoeden gaat niet altijd vanzelf en kan af en toe best moeilijk zijn. Veel ouders maken zich wel eens zorgen over de opvoeding en voelen zich regelmatig tekort schieten. Soms zitten de oplossingen in onverwachte hoek en loop je daar tegenaan door ‘out of the box’ te denken en ‘buiten de lijntjes’ te kleuren. Iedereen heeft tenslotte zijn of haar eigen verhaal en eigen behoeften. Niemand hoort thuis in een hokje.
Iedereen die bij de opvoeding betrokken is, zit wel eens met vragen. Van opvoeders wordt steeds vaker gevraagd om samen te werken, creatief en ondernemend te zijn en dus ‘buiten de lijntjes’ te kleuren. Dat is soms spannend, maar kan ook heel succesvol zijn. Wanneer opvoeders elkaar ontmoeten kan iedereen de hulp en ondersteuning krijgen die hij of zij nodig heeft.

Ook jij kunt dus, al of niet samen met je jeugdorganisatie, meedoen aan de Week van de Opvoeding door een activiteit te organiseren. Door een bijdrage te leveren aan het organiseren van een activiteit of het algemeen verspreiden van het gedachtegoed van de Week van de Opvoeding steun je ouders in het ouderschap en opvoeden.
Voor deelname of meer informatie zie www.weekvandeopvoeding.nl/inloggen/

Meer weten over de activiteiten van onze partner organisaties?

IVN

Jeugdwerk Limburg

JongNL Limburg

Scouting Limburg