Klusdagen bij Speeltuin 't Kirkhäöfke

aanleggen van een speelvoorziening

 Voordat je de stap maakt naar de aanlegfase van de speelplek of ontmoetingsplaats zijn deze zaken afgerond:

- de grondeigenaar is akkoord

- de gemeente is op de hoogte en heeft eventuele vergunningen/ bestemmingsplannen toegekend

- de groep vrijwilligers (eventueel in de vorm van stichting of vereniging) is bij elkaar en de taken zijn verdeeld

- alle omwonenden (dus ook die boze buurman of stille achterbuur) zijn geinformeerd 

- ken je (de mening) van de toekomstige gebruikers

Nu is de aanlegfase aangebroken. De aanlegfase begint met een schetsontwerp waarbij je zult proberen zoveel mogelijk rekening te houden met ieders wensen. Bedenk daarbij dat in een ontwerp ook zaken als beplanting, hekwerk, afvalbakken of iets dergelijks niet ontbreken. Ook (veilige) toegangswegen, toegankelijkheid zijn steekwoorden. Zon, schaduwplekken van bomen of gebouwen, schuilmogelijkheden. Glooiingen in de bestaande ondergrond. Gras, zand of een rubber vloer. Waar blijft de bal als-ie over het hek vliegt. Soms zijn ook minder voor de hand liggende zaken als sluitingstijden/ seizoensverbondenheid van belang voor je ontwerp.

Wellicht kun je een antwoord vinden in de SpeLregels die Speeltuinwerk Limburg samenstelde.

Klik op deze link voor een stappenplan bij opzet en aanleg van een speeltuin.

Hieronder alvast een lijstje van kernwoorden waar je rekening mee mag houden in een ontwerp. Overigens kun je voor een ontwerp natuurlijk ook terecht bij de professionals op dit vlak: de (speel)toestellenleveranciers. Maar steek ook vorral eens je licht op bij vrijwilligers van andere plekken en vraag naar hun ervaringen. Zowel vrijwilligers als professionals helpen je graag op weg met een ontwerp, maar zullen ook dan graag uitgaan van jouw wensen voor het bestemmingsterrein.

- overzichtelijkheid : kunnen ouders hun kinderen goed zien, is er beheer aanwezig tijdens openingstijden, kunnen kinderen/ bezoekers prettig hun weg vinden op de nieuwe plek

- wensen van toekomstige bezoekers (en omwonenden) en hun kenmerken (leeftijd, bespeelbaarheid en toegankelijkheid, wensen voor zon en schaduw, zitgelegenheid, afrastering en groen)

- valbrekende ondergronden (afhankelijk van de toestellen zijn valondergronden van belang in de normen die bij elk toestel horen). Laat je daarin deskundig adviseren, of kies voor een inrichting waarin dit minder van belang is.

- Financien: zorg voor een gedegen plan voor de aanleg (en maak daarin ook ruimte voor een financieel overzicht voor het onderhoud in de toekomst). Laat niet alleen je wensen voor toestellen, maar ook voor grondverzet, hekwerk, groen, verzekeringen, vrijwilligersvergoedingen, electra, kortom, alles wat tijdens de aanleg je pad zal kruisen).

Ben je bewust van het feit dat de verschillende stappen in de aanloop naar de aanleg tijd kosten en lang niet altijd in de volgorde blijven gaan zoals je wil. Vaak is een ontwerp nodig om bij fondsen of sponsoren aan te kloppen, maar kun je pas verder met aanleg als het geld binnen is. Geen ontwerp zonder inspraak, en inspraak lukt vaak pas als er een ontwerpidee is. Laat je niet ontmoedigen en neem de tijd om stappen meermaals te maken, ontwerpen bij te stellen en plannen te wijzigen. Uiteindelijk wordt de werkelijke aanleg vergemakelijkt als je vooraf de tijd neemt.

Ben je zover dat alle stadia zijn gepasseerd en start je de werkelijke aanleg, maak dan goede afspraken over taken, oplevering en betaling. Soms is het mogelijk afspraken te maken om de prijs te drukken door een professional te ondersteunen met vrijwilligers die de handen uit de mouwen steken. 

Blijf ook de financiën goed in de gaten houden. Een misser in de vroege fases kan de opvolgende jaren een blok aan je been worden. Tegelijk willen ook fondsen en sponsoren wel van de grond zien komen wat je beloofd hebt.

Aarzel niet als je ons wil laten meedenken. We kunnen je in elke fase contact opnemen. We stappen graag in! info@speeltuinwerklimburg.nl

 

tips bij exploiteren

  • Advies en ondersteuning bij de opzet, aanleg, renovatie en exploitatie van een speelvoorziening.
  • Maandelijkse digitale nieuwsbrief met allerlei informatie op het gebied van speelvoorzieningen.
  • Begeleiden van inspraak door de (kleinste) buurtbewoners.
  • Begeleiding fondsenwerving
  • Netwerk van Limburgse speeltuinen.
  • Scholing (zie activiteitenkalender)
  • PR voor leden d.m.v. verspreiding van folders en centrale website met ledeninformatie.

stuur uw vraag direct naar ons