Disclaimer

Bij het ontwerpen en samenstellen van de website speeltuinwerklimburg.nl is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Speeltuinwerk Limburg spant zich in de inhoud van de website regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen.

De ervaring leert dat het ondanks de betrachte zorgvuldigheid kan voorkomen, dat de informatie en de gegevens op deze website verouderd zijn of onjuistheden bevatten. Speeltuinwerk Limburg kan niet instaan voor de volledigheid of voortdurende actualiteit van de informatie en gegevens.

Speeltuinwerk Limburg aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van op deze website beschikbare informatie en gegevens.

Het verwijzen naar hyperlinks (andere websites) is puur informatief. Speeltuinwerk Limburg is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de hyperlinks of het gebruik ervan.

Speeltuinwerk Limburg gaat zorgvuldig om met gegevens van bezoekers van deze website. Het uitwisselen van deze gegevens gebeurt conform de privacywetgeving.

De copyrights van het materiaal op de website komen toe aan Speeltuinwerk Limburg. Elk gebruik van (een deel van) deze website is verboden zonder voorafgaande nadrukkelijke schriftelijke toestemming van Speeltuinwerk Limburg.