Jubileumfeest bij Speeltuin Mart Roeffen, Grubbenvorst

exploiteren van een speelvoorziening

Vanaf het moment dat de aanleg van de speeltuin is afgerond, start de exploitatie van de speeltuin. Dat is een mooi woord voor wat de meeste vrijwilligers het "draaien" van de speeltuin noemen.

Een mooie fase, omdat het grote genieten voor de bezoekers dan is begonnen. Na het doorknippen van het lint start het team dat de speeltuin bestiert een andere werkvorm dan tijdens aanleg of renovatie, maar zeker ook intensief. Immers, er is werk aan de winkel. Dat begint al bij het openen en sluiten (als dat van toepassing is), de dagelijkse en wekelijkse rondgangen voor inspectie. En dan hebben we het nog niet eens over beheer of toezicht, klein en groot onderhoud aan speeltoestellen, groen, hekwerken of ondergronden. Afhankelijk van de vorm die de speelplek heeft, zal deze ondersteuning moeten worden ingepast.

Ben je bezig met een nieuwe speelplek en gaat de exploitatiefase voor jullie nog beginnen? Ga dan eens op bezoek bij een collega-vrijwilligersteam met een beetje vergelijkbare speelplek en praat met hen over de ervaringen. Stap je in een bestaand team? Luister dan aandachtig naar wat de taken zijn en hoe deze zijn verdeeld. Wat voor de één klusje is, kan voor een ander een belastende taak zijn. Zuinig zijn op je aangesloten vrijwilligers is in de taakverdeling erg van belang.

De werkzaamheden tijdens de exploitatie van een speelplek zijn afhankelijk van de speelvisie die je kiest en de grootte en vorm van de plek. Toch zijn er een aantal zaken die we willen noemen die voor eenieder van toepassing zijn.


Financiën: als speeltuin zal je een boekhouding moeten voeren. Hoe groot of klein dat mag zijn ligt vaak in afspraken die je daarover maakt met bijvoorbeeld gemeente. Als vereniging ben je verplicht je leden te informeren met jaarrekeningen en begrotingen en ook een stichting zal hierin willen verantwoorden. Soms zijn financiële jaarverslagen onderdeel van de communicatie met de gemeente, met fondsen of sponsoren, maar vaak zijn ze ook nodig voor tijdig aanvragen van subsidies. Als bestuur is het handig te weten hoe je ervoor staat. Daarbij houdt je rekening met kosten die direct zouden kunnen komen (klein onderhoud, schades verhelpen, vrijwilligersdeclaraties) en wensen voor de toekomst (ondergronden of toestellen vervangen, inspectiekosten). Andere zaken die in de het budget zullen moeten worden opgenomen zijn verzekeringen en lidmaatschappen, vrijwilligersvergoeding of het jaarlijkse feestje, gereedschap, groenonderhoud, vergunningen of belastingen en indien van toepassing horeca inkopen.


Logboek: het is prettig voor de vrijwilligers die de taken rondom inspectie en onderhoud op zich hebben genomen om te weten wat al dan niet gedaan is in de speeltuin. Dat noteer je in een logboek dat de speeltuin voor de gehele tuin met alle toestellen voert. Zo krijg je een beeld wat regelmatig hersteld/ aangedraaid dient te worden, wat dat kost en waar de aandacht bij inspectie en onderhoud naar uit mag gaan. Ook is het prettig te weten of garantie van leveranciers nog van kracht is, of wie te kunnen bellen voor precies dat formaat dopje. Een speeltoestel dat regelmatig voor ongelukjes zorgt kan zo ook helder in beeld komen en dan wellicht aanpassing krijgen die het verdient.

Soms kun je mee met de afspraken die de gemeente waarin de speelplek ligt al heeft voor keuring of inspectie van speelterreinen. Vraag daar even naar, dat kan veel geld schelen.


Water en hygiëne: heeft de speelplek een waterspeelplaats of zelfs een (peuter)bad. Zorg dan dat je je goed informeert over de regels die daarover bestaan. Niet alleen in onderhoud en hygiene, maar ook in aankoop van daartoe geschikte middelen (chloor, schoonmaakmaterialen, etc) en zaken als toezicht. Neem de extra werkzaamheden die bij water in de speeltuin komen kijken goed mee in de financien en de takenlijsten.
Maak in zijn algemeenheid ook duidelijke afspraken over hygiene. Simpele zaken als het verkrijgen en op de juiste dag aan de straat zetten van een vuilnisbak, het poetsen van een openbaar toilet en het vervangen van het handdoekje lijken klein, maar zijn o zo belangrijk.


Vrijwilligers: veel speeltuinen en speelplekken zouden hun bestaan verliezen als de vrijwilligers af zouden laten weten. Goed zorgen voor je mensen is dan ook een blijvende taak. Zorg voor de juiste verzekeringen – soms kan dat via de gemeentelijke vrijwilligersverzekering- voor mensen en speelplek. Blijf in gesprek over taken en belastbaarheid: ieder zijn eigen talent, allemaal de baas over je eigen tijd. Zorg daar waar mogelijk voor een passende vergoeding voor hun inzet: een jaarlijks feestje als waardering doet goed bij iedereen.

Tip: lukt het met de vaste vrijwilligers niet goed om de speeltuin draaiende te houden? En wil het werven van nieuwe gezichten nog niet zo vlotten? Bekijk dan eens of aanpassing van de dienstverlening kan helpen (speeluren zonder toezicht, winkeltje beperkter open, etc).

 

Horeca: als je de keus maakt om in de speeltuin heel klein of redelijk uitgebreid te voorzien in ijs, snoep, snacks of andere versnaperingen, houdt dan rekening met de financiële stroom die dit op gang brengt. Daarnaast zijn ook taken voor inkoop en verkoop een extra op de vrijwilligerslijst. Als laatste dien je je te realiseren dat je zult moeten voldoen aan de hygiëne eisen die passen bij jouw “winkel”. Netjes en schoon werken, juiste (vries/koel/bak) installaties of zelfs diploma’s voor sociale hygiëne of horecavoering zijn dan een verantwoordelijkheid van de speeltuin.

Eerste hulp bij Ongelukken (EHBO): ook in de speeltuin gaat soms iets mis. Meestal blijft het gelukkig bij kleine gebeurtenissen met een schram of wondje dat gewoon past bij vrijuit spelen. Toch is het goed om zowel voor de kleine als de grotere gevallen voorbereid te zijn. Met de juiste middelen en de juiste kennis. Soms stelt de gemeente regels op dit vlak. Onderstaande link helpt je op weg.

Hulp verlenen in de speeltuin.

Vrijwilligers in speeltuinen zetten zich –soms dagelijks- vaak jarenlang in voor hun plek. Naar eigen zeggen een heerlijke activiteit die ze voor geen goud zouden willen missen. Geniet er dan ook vooral van! Vrijwilligersteams zijn vaak een gezellige club van mensen die samen gaan voor het gezamenlijke doel: spelen en ontmoeten in de buitenlucht. De gewoonste zaak van de wereld voor hen, maar een heel bijzondere en maatschappelijke inzet waar velen plezier van mogen hebben. Speeltuinwerk Limburg is trots op deze mensen. Ze verdienen ieders respect voor hun inzet en warme hart. Kortom: petje af!

 

Participatie in de speeltuin: De Participatiewet is vanaf 1 januari 2015 ingevoerd. Soms kom je er als speeltuin (club of vereniging) ook mee in aanraking. In onderstaande documenten lees je over wat het is, wat het betekent voor mensen die ermee te maken hebben en waar je aan moet denken als jouw speeltuin (club of vereniging) er mee aan de slag gaat. In juli 2015 organiseerde Speeltuinwerk Limburg een bijeenkomst over dit onderwerp om ervaringen te delen of te beluisteren, vragen te stellen en te bekijken wat voor jou van toepassing is. 

ParticipatieWet in de speeltuin.

Speeltuin over Participatie

tips bij exploiteren

  • Advies en ondersteuning bij de opzet, aanleg, renovatie en exploitatie van een speelvoorziening.
  • Maandelijkse digitale nieuwsbrief met allerlei informatie op het gebied van speelvoorzieningen.
  • Begeleiden van inspraak door de (kleinste) buurtbewoners.
  • Netwerk van Limburgse speeltuinen.
  • Scholing (zie activiteitenkalender)
  • PR voor leden d.m.v. verspreiding van folders en centrale website met ledeninformatie.

stuur uw vraag direct naar ons

project voorbeelden

aanmelden nieuwsbrief