Wie kiest u als nieuwe wethouder?

Wie kiest u als nieuwe wethouder?

Met onderstaande brief en bijgaand pamflet vragen wij aandacht voor Buiten Spelen op de politieke agenda in uw gemeente.

Bent u iemand of kent u iemand die politiek actief is, of dat in de volgende verkiezingen graag wil worden, maak haar of hem dan graag attent op dit bericht. Ruimte geven aan Buiten Spelen is immers ruimte geven aan onze toekomst.

 

80% van de kinderen beweegt te weinig
Dat buiten spelen gezond is weten we allemaal! Daarnaast helpt buiten spelen ook bij een evenwichtige sociale, motorische en emotionele ontwikkeling van kinderen. Waar veel buiten gespeeld wordt, ontstaat minder pestgedrag, gaan kinderen beter om met elkaar, laten kinderen betere leerprestaties zien en zitten kinderen lekkerder in hun vel. Het is daarom zorgwekkend dat 80% van de kinderen te weinig beweegt en 1 op de 5 kinderen minder buiten speelt dan dat ze zelf willen. Uw gemeente kan hier wat aan doen door buiten spelen te stimuleren .

Buiten spelen levert een positieve bijdrage aan de leefbaarheid-Buiten Spelen loont!
Een goed ingerichte buurt met ruimte voor spelen en bewegen vergroot de leefbaarheid in dorpen en wijken. Buurtbewoners en kinderen leren elkaar kennen en zorgen voor elkaar. Speelplekken bevorderen integratie, sociale cohesie en veiligheid en vormen daarmee een belangrijke wijkfunctie.
Wetenschappelijk onderzoek heeft bewezen dat “buiten spelen loont”. Enerzijds worden huizen meer waard in wijken waar goede speelvoorzieningen zijn. Anderzijds zorgt speelruimte ervoor dat kinderen meer spelen en bewegen. Op de lange termijn levert dit gezonde burgers met een beter toekomstperspectief op. Gezond gedrag jong aanleren zorgt voor gezonde gewoonten op latere leeftijd.

Burgerparticipatie
Buiten spelen biedt mooie kansen voor burgerparticipatie. Betrek grote en kleine burgers bij hun omgeving door mee te praten en te participeren bij de inrichting. Voor de begeleiding van deze burgers kunt u rekenen op onze medewerking. Uw gemeente kan op deze manier faciliteren dat dagelijks buitenspelen en ontmoeten vanzelfsprekend wordt voor jong en oud.

Speeltuinwerk Limburg ondersteunt en begeleidt projecten die ruimte geven aan Buiten Spelen.
Ons uitgangspunt daarbij: “Ieder kind, elke dag”.

Met bijgaand pamflet “De kracht van buitenspelen” vragen wij samen met Jantje Beton, NUSO en Branchevereniging Spelen landelijk aandacht voor buiten spelen. Buiten spelen is belangrijk en hoort daarom ook in uw verkiezingsprogramma.

Hier in Limburg werken we graag samen met u, door buiten spelen als middel in te zetten, aan een nog betere (lokale) samenleving. Mogen wij erop rekenen dat u buiten spelen opneemt in uw verkiezingsprogramma en daarna uiteraard ook in het college-akkoord?

Met vriendelijke groeten,

Twan Huyskens
Voorzitter Speeltuinwerk Limburg

Klik hier voor het pamflet wat in samenwerking met Jantje Beton, NUSO en Branchevereniging Spelen landelijk verspreid is. 

Of kijk op www.buitenspelen2018.nl en geef ruimte aan Buiten Spelen door uw reactie achter te laten.