Handige handleiding voor natuurlijk spelen

  • doelstelling

    Naar aanleiding van de cursus "Ontwerpen en bouwen van speeltoestellen van het Keurmerkinstituut schreef Patrick Jansen van Probos een handig document dat gebruikt kan worden bij het ontwerp, de plaatsing en het onderhoud van natuurlijke speeltoestellen. Het in Bosbericht (nr. 8 uit 2014) geplaatste document geeft informatie over verantwoordelijkheden, veiligheid, logboeken, onderhoud en veel meer onderwerpen waar beheerders en producenten van groene toestellen tegen aanlopen.

    Een belangrijk onderdeel is het stroomschema dat uitlegt wanneer natuurlijke objecten al dan niet onder het WAS vallen. Als het schema wordt doorlopen volgt het antwoord automatisch. Klik hier voor het stroomschema en bijbehorend nieuwsbericht.

    Bron: www.keurmerkinstituut.nl