Speeltuin Heksenpretje, Heerlen

renoveren van een speelvoorziening

Van goed naar beter.

Stel je besluit als bestaand vrijwilligersteam dat het tijd is voor vernieuwing. Of je pakt met een buurtcommittee een bestaande speelpleintje aan. Of misschien ben je als nieuw bestuur aangesteld voor een speelplek die lang in ongebruik is geweest. Dan wil je van een bestaande situatie naar een nieuwe. Dat vergt net als bij de initiele aanleg een goed plan en een flinke spaarpot. Daarbij komt in deze fase nog als extra: wat blijft?wat verandert?

Eigenlijk kent renovatie een heleboel vergelijkbare onderdelen als aanleg. Toch zijn er een aantal zaken die we bij renovatie toch even willen noemen. Daarbij is de aloude uitdrukking "bezint eer ge begint" zeker van toepassing.

Daarmee bedoelen we dat vaak in bestaande grond te snel van start wordt gegaan. We raden je aan om niet zomaar te gaan sjorren en trekken, spullen te verwijderen, of nieuw te plaatsen. Ga eerst na of je nieuwe vrijwilligersteam al is geregistreerd of op een andere manier is verzekerd. Datzelfde geldt voor de spullen en de grond. Als je er na de eerste werkzaamheden achter komt dat er toch iets niet klopt, ligt je terrein onbespeelbaar (of gevaarlijk) bij en dat schiet niet op. Verder kun je wellicht bij de uitvoering van je nieuw te maken plannen rekening houden met speelseizoen, nieuwe normen en regels, en wellicht ook een wens voor betere toegankelijkheid. Aanleg van stroom of watertoevoer zijn grondwerken die gebaat zijn bij een stevig basisplan. In de SpeLregels van Speeltuinwerk Limburg vind je de nodige handreikingen voor renovatie. 

Kortom, genoeg redenen om overdacht aan de slag te gaan. Niet in de laatste plaats om jezelf ook ruimte te gunnen om geld bij elkaar te halen (fondsen, sponsors) de vergunningen te regelen en de inspraak van omwonenden te vragen. 

Soms geeft het opknappen van een bestaande plek zelfs meer overwegingen dan het starten op een leeg terrein. Een veranderde doelgroep, gegroeid groen, sfeerwensen, allerlei aanleidingen om tot hele andere inzichten te komen dan bij de eerste schetsronde. Maar de inzet meer dan waard: de uitdaging blijft en de waardering achteraf staat!

 

tips bij renoveren

  • Advies en ondersteuning bij de opzet, aanleg, renovatie en exploitatie van een speelvoorziening.
  • Maandelijkse digitale nieuwsbrief met allerlei informatie op het gebied van speelvoorzieningen.
  • Begeleiden van inspraak door de (kleinste) buurtbewoners.
  • Netwerk van Limburgse speeltuinen.
  • Scholing (zie activiteitenkalender)
  • PR voor leden d.m.v. verspreiding van folders en centrale website met ledeninformatie.

stuur uw vraag direct naar ons