Speeltuin 't Kirkhäöfke, Roermond

wat doen we

We ondersteunen het buiten spelen! Van oudsher doen we dat door vrijwilligers te ondersteunen bij het exploiteren van hun speeltuinen overal in de provincie. Dat doen we nog steeds veel en graag. Daarnaast hebben we de afgelopen jaren werkzaamheden toegevoegd die het buiten spelen motiveren. Buiten spelen zou voor ieder kind elke dag moeten kunnen en mogen. We werken samen met anderen aan projecten die daaraan bijdragen.

Klik hier voor de ACTIVITEITENKALENDER 2018

Lid worden?

We helpen graag iedereen die een vraag of initiatief heeft met als doel buiten spelen en bewegen. Daarbij kunnen we wel stellen dat onze leden een (klein) streepje voor hebben. Meebeslissen over hoe we ons werk én onze speeltuinen vertegenwoordigen in de Provincie (en daarbuiten), bezoek en advies op elk gewenst moment, aangepast scholingsaanbod etc. 

Natuurlijk zijn er ook leden die het belang van de soort van "koepel" bovenaan stellen. Een lidmaatschap omwille van het overbrengen van de boodschap. Dat wordt zeer gewaardeerd.

Mocht u een lidmaatschap overwegen:

Voor 90 euro per jaar kunnen verenigingen/ stichtingen lid worden. Bijvoorbeeld speeltuinverenigingen, - stichtingen, buurt- en wijkverenigingen, dorpsraden en andere organisaties die bezig zijn met buiten spelen en bewegen. Daarbij gaan we uit van een inschrijving bij de KvK. daarbij kunnen we ook helpen.

Adviesvragen van organisaties (bv. basisscholen, peuterspeelzaal, kinderopvang, jeugdclubs) nemen we graag mee in de werkzaamheden. Daar maken we een passende vergoeding naarmate van onze inzet en mogelijke draagkracht.

U bent welkom!

 

Opzegging

Opzegging door een lid dienst overeenkomstig artikel 6, lid 2 van de statuten schriftelijk te geschieden bij Speeltuinwerk Limburg en wel voor 1 november voorafgaand aan het daarop volgende kalenderjaar. Indien opzegging niet tijdig binnen is, loopt het lidmaatschap in principe nog een kalenderjaar door.

De ontvangst van de opzegging dienst binnen 8 dagen schriftelijk worden bevestigd.

(we wijzen opzeggende leden erop dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor hun collectieve verzekeringen).

 

Participatie in de speeltuin

De Participatiewet is vanaf 1 januari 2015 ingevoerd. Soms kom je er als speeltuin (club of vereniging) ook mee in aanraking. In dit document een uitleg over wat het is, wat het betekent voor mensen die ermee te maken hebben en waar je aan moet denken als jouw speeltuin (club of vereniging) er mee aan de slag gaant. Op onze pagina Advies & Ondersteuning (onder exploitatie) vind je uitleg over de wet zelf en lees je meer over ervaringen van vrijwilligers met deze Wet.